Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu

Informacja

W czwartek (25.06.2020) Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla szkół SP 8, 15 i Splot o godz. 16.30

UWAGA!

W celu otrzymania świadectwa należy pobrać i wypełnić potwierdzenie odbioru świadectwa (do pobrania tutaj)

Osoby, które nia mają możliwości wydrukowania potwierdzenia w domu proszone są o przyjście z własnym długopisem.

 

Szkoła w Nawojowej zaprasza naszych absolwentów szkola

Do dnia 15 czerwca prosimy o dostarczenie zgody rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu ( pliki do pobrania ), orzeczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wystawiają lekarze również na swoich drukach. Obydwa dokumenty proszę wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

ZGODA RODZICÓW NA UCZĘSZCZANIE DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ

Lista uczniów – przyjętych

ORZECZENIE LEKARSKIE POTWIERDZAJĄCE BRAK PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UPRAWAINIA SPORTU

W związku z pandemią przedłużamy czas składania zaświadczeń lekarskich do 15 sierpnia – jest to termin ostateczny.

Pozostałe terminy pozostają bez zmian.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Procedury podczas egzaminu ósmoklasisty

WYTYCZNE dot. ucznia i rodzica podczas egzaminu ósmoklasisty

 

Procedury ponownego otwarcia oddziałów przedszkolnych:

Zał. 1 – Wewnętrzne procedury 1-3

Zał. 2 – Procedury na wypadek podejrzenia Covid-19 – 1-3

Oświadczenia rodziców

Zał. 2 – Procedury na wypadek podejrzenia Covid-19

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Wewnętrzne procedury-konsultacje

Procedury bezpieczeństwa – biblioteka

Rekrutacja

Dyrektor szkoły Podstawowej nr 15 w Nowym Sączu  informuje, że wszystkie dzieci, które złożyły wymagane dokumenty rekrutacyjne do przedszkola czy klasy I szkoły podstawowej zostały przyjęte.

Rodzice kandydatów do przedszkola i klasy I, którzy jeszcze tego nie zrobili to  zobowiązani są do potwierdzenia woli zapisu dziecka w postaci pisemnego oświadczenia (do pobrania – przedszkole tutaj  klasa 1 tutaj) i przesłania na adres poczty elektronicznej: martyna.kozuch@sp15ns.pl lub do przekazania do sekretariatu szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00

Lista dzieci przyjętych do przedszkola (tutaj)

Lista dzieci przyjętych do klasy I (tutaj)

(Podstawa prawna: uodo.gow.pl/138/1497/- Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły).

 

img20200506_09080439

Dzieci uczą rodziców w domu!

GrafikaDoZamieszczenia

Informacja

Informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach i szkołach. W związku z tym nauczanie będzie prowadzone w formie elektronicznej czyli zdalnie poprzez dziennik – w zakładce” zadania domowe”, a dodatkowe materiały umieszczają na platformie szkola.edusacz.pl oraz poprzez inne komunikatory ustalone indywidualnie z klasą.

 

REKRUTACJA !!!

 

Rekrutacja do klasy pierwszej i IV – oddziału sportowego Szkoły Podstawowej Nr 15 oraz oddziału przedszkolnego przebiega bez zmian.

 

W obecnej sytuacji zalecamy KONTAKT TELEFONICZNY ze: Szkołą Podstawową Nr 15 w Nowym Sączu

tel. 18 442-17-01

 

W trakcie rozmowy przekażemy informacje na temat rekrutacji oraz nasz adres mailowy: zspgns15@wp.pl Na wskazany adres będziecie mogli Państwo przesłać zdjęcie lub skan wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły i oddziałów przedszkolnych. Oryginał wniosku doniesiecie Państwo po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć.

Jeśli nie posiadacie Państwo możliwości wykonania zdjęcia lub skanu wniosku podyktujecie Państwo podstawowe dane przez telefon a pozostałe dane, niezbędne do trybu rekrutacyjnego, przekażecie Państwo po wznowieniu zajęć.

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15

JADWIGA KOPEĆ

 

 

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Informacje dotyczące zapobiegania zarażeniu koronawirusem

 

Drodzy rodzice.

Zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi profilaktyki choroby spowodowanej koronawirusem:

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

 

 

REKRUTACJA 2020/2021

Dyrektor szkoły ogłasza zapisy do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych klas 4 na rok szkolny 2020/2021.

Zapisy do przedszkola/szkoły można dokonać codziennie w sekretariacie szkoły od godziny 7.00 do 15.00.

Dokumenty potrzebne do zapisu można pobrać z sekretariatu szkoły  lub ze strony internetowej szkoły  Do pobrania

plakat_2019_wniosek_online

Informacja dla rodziców

Dzieci z klas „0”, I, III, V, VII podlegają badaniom przesiewowym (waga, wzrost, wzrok, słuch, postawa ciała, , RR) Badania te będą przeprowadzane systematycznie przez pielęgniarkę szkolną.

Informacja o ubezpieczeniu dzieci i młodzieży

Szkolny zestaw podręczników 2019/2020

Wyprawka do oddziału przedszkolnego

Wyprawka do klasy 1

 

 

 

Szkoła współpracuje z portalem: logo_sadeczanin

Bierzemy udział w akcji „SERCE – SERCU”

Fluoryzacja w szkole 2019/2020

LIFE-IP_Malopolska_long

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 15

zdjęcie 2

Adres Szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 15

im. Bohaterów Sądecczyzny

33-300 Nowy Sącz

ul. 29 Listopada 22

tel 18 442 17 01

zspgns15@wp.pl

Nowy adres dziennika:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/nowysacz

należy wybrać opcję – załóż konto