Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 roku

8.00      –    Spotkanie w salach lekcyjnych wychowawców klas z uczniami – klasy III Gimnazjum oraz klasy 6, 7 i 8 Szkoły Podstawowej.

9.00    –     Msza święta na szkolnym boisku dla całej społeczności szkolnej.

10.00    –    Spotkanie w salach lekcyjnych wychowawców klas z uczniami – klasy 1 – 5 Szkoły Podstawowej.

Informacja dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 15.

Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 30 sierpnia (czwartek) o godzinie 8.00 w sali nr 13.

Tematem zebrania będzie min. podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji rocznej, regulaminu oceny pracy nauczyciela oraz organizacji roku szkolnego 2018/2019.

Dyrektor szkoły

Jadwiga Kopeć

 

INFORMACJA

Pakiety książek dla dzieci cztero i pięcioletnich zostaną zaprezentowane przez wychowawcę w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Wyprawka i pakiet książek – przedszkole

Wypożyczanie podręczników na rok szkolny 2018/2019

(dla uczniów, którzy w terminie zwrócili lub odkupili podręcznik)

 1. VIII 830 – 1030 – klasa 1 a, 1 b,

1030 – 1230                   klasa 3 a

1230 – 1400          klasa 7 a

 

 1. VIII 830 – 1030 klasa 4 a, 4 b

1030 – 1230          klasa 6a, 6b – brak 7 kompletów

1230 – 1400                   klasa III A, III B

 

03.IX.                830 – 1030                       klasa 2a, 2b

1030 – 1230          klasa 5a, 5b, 5c

1230 – 1400          klasa 8a, 8b

 

Uczniowie zapisani po 14 czerwca otrzymają podręczniki w II terminie.

 *********************

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15  im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu ogłasza zapisy na rok szkolny 2018/2019r. do oddziałów przedszkolnych, klas 1 i klas IV oddziałów sportowych o specjalizacji: piłka koszykowa i piłka siatkowa.

Zapisy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500 w sekretariacie szkoły (informacja pod numerem telefonu: 18 442 17 01) zgodnie z harmonogramem zawartym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji do odbioru w sekretariacie szkoły oraz po kliknięciu w poniższe linki:

Oddział przedszkolny

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  POBIERZ

Potwierdzenie woli przyjęcia po ukazaniu się listy  POBIERZ

Oświadczenie o miejscu zamieszkania   POBIERZ

Klasa 1

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły do klasy  I   POBIERZ

Oświadczenie o miejscu zamieszkania POBIERZ

Potwierdzenie woli przyjęcia po ukazaniu się listy uczniów klas I POBIERZ

 

Wniosek przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej (inny obwódPOBIERZ

 

Klasy 4 – oddział sportowy

 • Zgłoszenie ucznia do oddziału sportowego – klasa IV

Kryteria przyjęć do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych określa art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59).

Podstawą przyjęcia do oddziału sportowego jest:

– dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

– pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,

– pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

 • Dokumenty niezbędne do potwierdzenia podstawowych kryteriów do oddziału sportowego:
 1. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

Zgłoszenie ucznia do klasy IV (wybrać specjalizację) POBIERZ

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do oddziału sportowego klas IV o profilu piłka siatkowa i piłka koszykowa

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie ucznia do klasy IV oddział sportowy – od 20 marca do 4 kwietnia 2018 r.
 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – od 5 kwietnia do 6 kwietnia 2018 r.  
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne  wyniki prób sprawności fizycznej – 9 kwietnia 2018 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – 20 kwietnia 2018r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 23 kwietnia 2018r.

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 15

zdjęcie 2

Adres Szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 15

im. Bohaterów Sądecczyzny

33-300 Nowy Sącz

ul. 29 Listopada 22

tel 18 442 17 01

zspgns15@wp.pl

Nowy adres dziennika:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/nowysacz

należy wybrać opcję – załóż konto

Reklamy