Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu

TERMINY REKRUTACJI

Do klasy czwartej – odział sportowy

 1. Złożenie zgód na przeprowadzenie prób sprawnościowych do publicznej szkoły podstawowej do 4 klasy oddział sportowy o profilu zespołowe gry sportowe od 1 marca do 15marca 2021r.

 1. Złożenie zgłoszenia i pozostałej dokumentacji do publicznej szkoły podstawowej do 4 klasy oddział sportowy o profilu zespołowe gry sportowe

od 1 marca do 15 marca 2021r.

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej do 4 klasy oddział sportowy o profilu zespołowe gry sportowe oraz dokumentów potwierdzających spełnione przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19 marca 2021r.

 1. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (testy sprawnościowe)

od 22 marca do 24 marca 2021 r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości, przez komisje rekrutacyjna, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 8 kwietnia 2021r.

 1. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych

do 23 kwietnia 2021 r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 26 kwietnia 2021 r.

 1. Postepowanie uzupełniające

do 20 sierpnia 2020 r.

Kryteria przyjęć do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych określa art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U.2017, poz. 59).

Postawą przyjęcia do oddziału sportowego jest:

– dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

– pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,

– pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

 • Dokumenty niezbędne do potwierdzenia podstawowych kryteriów do oddziału sportowego:

 1. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 2. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydata w kolejnym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017, poz.59). Informacje o wymaganych na tym etapie dokumentach niezbędnych do potwierdzenia wyżej wymienionych kryteriów zostaną przekazane pracowników szkoły.

Terminy rekrutacji dla klas ósmych:

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 – dla klas 8

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkola:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza – terminy rekrutacji

Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza – terminy postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza – drugi etap rektutacji

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Rekrutacja do klas pierwszych:

Do pobrania tutaj

Wewnętrzne procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 15 w czasie epidemii Covid-19 – aktualizacja styczeń 2021

(Do pobrania tutaj) 

Oświadczenia rodziców

UWAGA – informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły informuje, że w szkole używany jest płyn do dezynfekcji
TRISEPT mix – produkt służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Substancje
czynne płynu: Etanol – 700 g/ kg.
Podmiot odpowiedzialny: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”
Spółka Akcyjna, ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa.

Drodzy rodzice.

Zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi profilaktyki choroby spowodowanej koronawirusem:

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W NOWYM SĄCZU

Uwaga! Tylko kompletnie wypełnione karty zgłoszeń będą rozpatrywane.

Informacja dla rodziców od pielęgniarki szkolnej na rok szkolny 2020

Szkoła współpracuje z portalem: logo_sadeczanin

LIFE-IP_Malopolska_long

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 15

zdjęcie 2

Adres Szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 15

im. Bohaterów Sądecczyzny

33-300 Nowy Sącz

ul. 29 Listopada 22

tel 18 442 17 01

zspgns15@wp.pl

Nowy adres dziennika:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/nowysacz

należy wybrać opcję – załóż konto