Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15  im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu ogłasza zapisy na rok szkolny 2018/2019r. do oddziałów przedszkolnych, klas 1 i klas IV oddziałów sportowych o specjalizacji: piłka koszykowa, piłka siatkowa i pływanie.

Zapisy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500 w sekretariacie szkoły (informacja pod numerem telefonu: 18 442 17 01) zgodnie z harmonogramem zawartym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji do odbioru w sekretariacie szkoły oraz po kliknięciu w poniższe linki:

Oddział przedszkolny

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  POBIERZ

Potwierdzenie woli przyjęcia po ukazaniu się listy  POBIERZ

Oświadczenie o miejscu zamieszkania   POBIERZ

Klasa 1

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły do klasy  I   POBIERZ

Oświadczenie o miejscu zamieszkania POBIERZ

Potwierdzenie woli przyjęcia po ukazaniu się listy uczniów klas I POBIERZ

 

Wniosek przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej (inny obwódPOBIERZ

 

Klasy 4 – oddział sportowy

  • Zgłoszenie ucznia do oddziału sportowego – klasa IV

Kryteria przyjęć do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych określa art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59).

Podstawą przyjęcia do oddziału sportowego jest:

– dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

– pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,

– pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

  • Dokumenty niezbędne do potwierdzenia podstawowych kryteriów do oddziału sportowego:
  1. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

Zgłoszenie ucznia do klasy IV (wybrać specjalizację) POBIERZ

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 15

zdjęcie 2

Adres Szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 15

im. Bohaterów Sądecczyzny

33-300 Nowy Sącz

ul. 29 Listopada 22

tel 18 442 17 01

zspgns15@wp.pl

Nowy adres dziennika:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/nowysacz

należy wybrać opcję – załóż konto

Reklamy