Dla nauczyciela

Regulamin ZFŚS

Załacznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS NOWY

Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS-popr.solid

Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS-popr.sol

Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS-por.sol.

Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS-popr.sol.

Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS-popr.sol.

Załacznik nr 7 do REgulaminu ZFŚS por.

regulamin wynagradzania AiO AKTUALNY

regulamin premiowania do zmiany

Tabela na rok 2020 Fundusz Socjalny

Reklama