Dla nauczyciela

Załącznik nr 1 do Regulaminu_ZFŚS-popr.solid. (002)

Załącznik nr 2 do Regulaminu_ZFŚS-popr.solid

Załącznik nr 3 do Regulaminu_ZFŚS-popr

Załącznik nr 4 do Regulaminu_ZFŚS-por.sol.

Załącznik nr 5 do Regulaminu_ZFŚS-popr.sol.

Załącznik nr 6 do Regulaminu_ZFŚS-popr.sol.

Regulamin pracy

REGULAMIN ZFŚS

Oświadczenie 2018 r. – Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS-2018

Aneks do regulaminu ZFŚS