Do pobrania

 

Dokumenty do przedszkola:

Deklaracja o kontynuowaniu przedszkola – 2020

Potwierdzenie woli uczęszczania do p-la

PRZEDSZKOLE OBOWIĄZUJĄCE TERMINY DO REKRUTACJI

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – 2020

Dokumenty do klasy 1:

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY DO REKRUTACJI

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Potwierdzenie woli kl.1

Zgłoszenie do klasy 1 – z obwodu 2020-21

Wniosek – inny obwód

Dokumenty do oddziału sportowego klasy 4:

OBOWIĄZUJACE TERMINY DO REKRUTACJI

OŚWIADCZENIE

Zgłoszenie – klasa IV, sport.

  • Zgłoszenie ucznia do oddziału sportowego – klasa IV

Kryteria przyjęć do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych określa art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U.2017, poz. 59).

Postawą przyjęcia do oddziału sportowego jest:

– dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

– pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,

– pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

 

  • Dokumenty niezbędne do potwierdzenia podstawowych kryteriów do oddziału sportowego:
  1. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydata w kolejnym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017, poz.59). Informacje o wymaganych na tym etapie dokumentach niezbędnych do potwierdzenia wyżej wymienionych kryteriów zostaną przekazane pracowników szkoły.