Historia Szkoły

Pierwszy dzwonek powitał młodzież w budynku mieszczącym się przy ulicy 29 listopada 40 lat temu. Tak to już 40 lat istnieje szkoła podstawowa numer 15,a od 3 lat Gimnazjum numer 9 zarazem Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych numer 1.

Podjęcie inicjatywy budowy szkoły w okolicach ulicy Nawojowskiej zostało spowodowane trudnościami lokalowymi szkół nr.5 i nr.8.W jesieni 1956 roku Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej nr. 8 wnioskował, by zamiast rozbudowy tych dwóch placówek, wybudować w południowej dzielnicy miasta nową szkołę.

Miejsce pod budowę wyznaczono między ulicą Nawojowską za potokiem Łącznik, dawnymi Błoniami, a ulicą 29 listopada.

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę szkoły miało miejsce 04.XI.1962 r.

Szkoła rosła w części w czynie społecznym. Ile było zapału, energii, oddania wśród rodziców -świadczy fakt, że pracownicy ZNTK na rzecz budowy szkoły opodatkowali się przez okres siedmiu lat, ponadto podjęli zobowiązanie przepracowania 7 niedziel z przeznaczeniem całkowitego wynagrodzenia na Fundusz Budowy Szkoły.

Zanim minęło 2 lata, szkolne mury tętniły już od gwaru dzieci i 13 września 1964r., wysoko na maszcie powiała biało-czerwona flaga, echo poniosło słowa „Mazurka Dąbrowskiego”.

Pierwszym dyrektorem szkoły został mianowany Stefan Janicki.

Szkoła nr.15 (oraz ZSPG nr.1) nosi imię Bohaterów Sądecczyzny. Nazwę swą zawdzięcza pracownikom ZNTK, byłym więźniom politycznym z czasów okupacji hitlerowskiej, którzy podjęli uchwałę dla obrania szkole patrona- Bohaterów Ziemi Sądeckiej, których wydała ta ziemia, którą ukochali i walczyli z okupantem o jej wolność: ” ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ”.

Bez przesady można powiedzieć można: „Drugiej takiej nie ma w Nowym Sączu!”. A to wszystko za sprawą sportu. Przez 15 lat szkoła była szkołą sportową o profilu lekkoatletycznym. Od 1992 roku Szkoła Sportów Letnich w swej nazwie i założeniach przestała funkcjonować, niemniej sportowy „duch w piętnastce” pozostał. Od wielu lat młodzież tej szkoły „bije na głowę” wszystkie sądeckie podstawówki i gimnazja w lekkiej atletyce i grach zespołowych.

Skąd te sukcesy? Tajemnica tkwi w doskonałej organizacji pracy wykwalifikowanej kadry nauczycieli wychowania fizycznego. Sport w tej szkole to nie tylko 3 godziny tygodniowo w każdej klasie, to praca Uczniowskiego Klubu Sportowego „ŻAK” (powstał jako pierwszy w Polsce), to obozy sportowe, kontakty z młodzieżą innych szkół (krajowe i zagraniczne). Osiągnięcia sportowe mierzone są sukcesami w licznych zawodach powiatowych, makroregionu, a nawet Polski.

Setki pucharów, dyplomy, medale, nagrody finansowe (m.in. 2 nagrody Ministra Edukacji Narodowej za rozwój sportu, I miejsce w generalnej wojewódzkiej punktacji szkół podstawowych) cieszą, ale przecież najważniejsza rzecz tkwi zgoła w czymś innym. Osiągnięcia sportowe to wymierne sukcesy wychowawcze, a to jest rzecz najważniejsza.

Ta szkoła to nie tylko sport. W budynku szkolnym, która uroczo wkomponowany jest w zieleń drzew, z dala od zgiełku obecnie uczy się ponad 1000 uczniów.

W gościnnych progach szkoły znajdują się przestronne pomieszczenia, jasne korytarze, zadbane klasy, a wszystko lśni czystością.

Młodzież „piętnastki” obecna jest na wszystkich imprezach środowiskowych, bierze udział w konkursach, zawodach, gdzie osiąga wysokie miejsca.

Imię „Bohaterów Sądecczyzny” zobowiązuje. Tradycją stały się uczniowskie wędrówki szlakami, którymi podążali sądeccy kurierzy. Odwiedzane są miejsca, tak liczne na Ziemi Sądeckiej, uświęcone krwią Polaków poległych za Ojczyznę.

W gimnazjum podobnie jak w Szkole Podstawowej nr. 15 młodzież kształci się w oddziałach sportowych. Całe grono pedagogiczne SP-15 i Gimnazjum nr. 9 pragnie by sport dla młodego człowieka stał się najpiękniejszą przygodą, by maksyma ” W zdrowym ciele zdrowy duch” urealniła się w codziennej pracy na styku nauczyciel-wychowawca-trener-uczeń.

Reklamy