Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny na rok 2018/2019

w Szkole Podstawowej nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny

w Nowym Sączu.

 

Zdarzenie – czynność

 

Termin
 

Organizacja roku szkolnego:

·       Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

·       Zakończenie pierwszego semestru.

·       Termin klasyfikacji śródrocznej.

·       Zimowa przerwa świąteczna.

·       Terminy ferii zimowych.

·       Rekolekcje wielkopostne.

·       Wiosenna przerwa świąteczna.

·       Egzaminy gimnazjalne.

·       Egzamin ósmoklasisty

·       Termin klasyfikacji rocznej.

 

 

 

·       3 września 2018r. – 21 czerwca 2019r.

·       11 stycznia 2019r.

·       10 stycznia 2019r.

·       23 – 31 grudnia 2018r.

·       14 – 27 stycznia 2019r.

·       25, 26, 27 marca 2019r.

·       18 – 23 kwietnia 2019r.

·       10, 11, 12 kwietnia 2019r.

·       15,16,17 kwietnia 2019r.

·       14 czerwca 2019r.

 

 

Spotkania z rodzicami:

·       Zebrania wychowawców klas z rodzicami plus

pozostali uczący nauczyciele ( w miejsce „otwartych śród”)

 

 

 

 

·       Zebranie dyrekcji z Radą Rodziców

 

 

·       12 września – wychowawcy klas

·       07 listopada – wszyscy nauczyciele,

·       13 grudnia – wszyscy nauczyciele,

·       11 stycznia- wychowawcy – klasyfikacyjne,

·       04 kwietnia – wszyscy nauczyciele

·       06 czerwca – oceny proponowane

 

·       17września 2018r.,

·       wg potrzeb szkoły

 

 

 

Zebrania rady pedagogicznej:

·       Zebrania rady pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2017/2018.

 

·       Rada szkoleniowa „Kreowane lekcje – lekcje kreatywności: mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie i metafory”.

 

·       Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej.

 

·       Rada szkoleniowa (wg potrzeb nauczycieli)……….

 

·       Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej.

 

·       Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018.

 

 

 

·       12 września, 18 września

 

 

.

·       5 grudnia 2018r.

 

 

·       10 stycznia 2019r.

 

 

·       ……………………….

 

·       czerwiec 2019r.

 

 

·       czerwiec/lipiec

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

·       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

·       Dzień Wszystkich Świętych.

·       Święto Pracy.

·       Święto Konstytucji Narodowej.

·       Boże Ciało.

·       Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

 

 

 

 

 

·       3 września 2018r.

·       1 listopada 2018r.

·       1 maja 2019r.

·       3 maja 2019r.

·       20 czerwca 2019r.

·       21 czerwca 2019r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – Szkoła Podstawowa:

·       Egzamin ósmoklasisty – 3 dni

·       12 października – dzień samorządności:

Klasy 1-3 „Kocham Cię Polsko”- turniej, egzaminy próbne dla klas 8

·       26 października – Święto Szkoły – uroczyste obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości

·       2 listopada – Dzień Zaduszny

·       2 maja – (między świętami)

·       3 czerwca – Dzień otwarty szkoły – Dzień Dziecka

 

 

 

 

·       15, 16, 17 kwietnia 2019r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – Gimnazjum:

·       Egzaminy gimnazjalne – 3 dni

·       12 października – dzień samorządności, egzaminy próbne dla klas III gimnazjum

·       26 października – Święto Szkoły – uroczyste obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości

·       2 listopada – Dzień Zaduszny

·       2 maja – (między świętami)

·       3 czerwca – Dzień otwarty szkoły – Dzień Dziecka

 

 

 

·       10, 11, 12 kwietnia 2019r.

 

 

 

Uroczystości szkolne i uczniowskie:

·       Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej

·       Rocznice wrześniowe

·       Dzień Edukacji Narodowej

·       Dzień Papieża Jana Pawła II

·       Narodowe Święto Niepodległości

·       Dzień Wolontariusza

·       Boże Narodzenie

·       Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

·       Wielkanoc

·       Międzynarodowy Dzień Ziemi

·       Święto Konstytucji 3 Maja

·       Międzynarodowy Dzień Dziecka

·       Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

·       18 października 2018r.

 

·       27 września

·       15 października

·       16 października

·       12 listopada

·       5 grudnia

·       20 grudnia

·       8 – 10 marca

·       17 kwietnia

·       24 kwietnia

·       30 kwietnia

·       3 czerwca

·       21 czerwca

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy