Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny na rok 2020/2021

 

Zdarzenie – czynność

 

Termin
 

Organizacja roku szkolnego:

·       Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

·       Zakończenie pierwszego semestru.

·       Termin klasyfikacji śródrocznej.

·       Zimowa przerwa świąteczna.

·       Terminy ferii zimowych.

·       Rekolekcje wielkopostne.

·       Wiosenna przerwa świąteczna.

·       Egzamin ósmoklasisty

·       Termin klasyfikacji rocznej.

·       1 września 2020r. – 25 czerwca 2021 r.

·       29 stycznia 2021 r.

·       27 stycznia 2021 r.

·       23 – 31 grudnia 2020 r.

·       15 – 28 lutego 2021r.

·       8, 9, 10 marca 2021 r.

·       1 – 6  kwietnia 2021 r.

·       25, 26, 27 maja 2021 r.

·       22 czerwca 2021 r.

 

Spotkania z rodzicami:

·       Zebrania wychowawców klas z rodzicami.

 

 

 

·       Zebrania wychowawców klas z rodzicami plus

pozostali nauczyciele

·       Zebranie dyrekcji z Radą Rodziców

·       15, 16 września – informacyjne, 28 i 29 stycznia – klasyfikacyjne, 11 czerwca – oceny proponowane – wychowawcy klas,

·       18,19 listopada – wszyscy nauczyciele,

·       14, 15 kwietnia – wszyscy nauczyciele

·       wrzesień 2019 r.,

·       wg potrzeb szkoły

 

Zebrania rady pedagogicznej:

·       Zebrania rady pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2020/2021.

·       Zebranie rady pedagogicznej  – klasyfikacja śródroczna.

·       Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna

·       Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021.

·       Inne wg potrzeb szkoły…..

·       14 września

·       27 stycznia 2021 r.

·       22 czerwiec 2021 r.

·       czerwiec/lipiec 2021r.

·       ………………………

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

·       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

·       Święto KEN

·       Narodowe Święto Niepodległości

·       Nowy Rok

·       Święto Trzech Króli

·       Boże Ciało.

·       Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

·       1 września 2020 r.

·       14 października 2020r.

·       11 listopada 2020 r.

·       1 stycznia 2021 r.

·       6 stycznia 2021 r.

·       3 czerwca 2021 r.

·       25 czerwca 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

·       21, 22 grudnia – 2020r.

·       4, 5 stycznia – 2021 (przed świętem)

·       Egzamin ósmoklasisty – 3 dni

·       4 czerwca – ( piątek po Bożym Ciele )

 

 

 

 

 

Uroczystości szkolne i uczniowskie:

·       Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej

·       Dzień Edukacji Narodowej

·       Narodowe Święto Niepodległości

·       Boże Narodzenie

·       Wielkanoc

·       Święto Konstytucji 3 Maja

·       Uroczyste zakończenie roku szkolnego

·       Inne wg. potrzeb szkoły i środowiska ujęte w „Planie pracy szkoły”

·        październik 2020r. – wychowawcy klas pierwszych

Terminy i formy uroczystości będą ustalane na bieżąco w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

Zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2020 roku.

Reklama