Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny na rok 2019/2020

 

 

Zdarzenie – czynność

 

Termin
 

Organizacja roku szkolnego:

·       Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

·       Zakończenie pierwszego semestru.

·       Termin klasyfikacji śródrocznej.

·       Zimowa przerwa świąteczna.

·       Terminy ferii zimowych.

·       Rekolekcje wielkopostne.

·       Wiosenna przerwa świąteczna.

·       Egzamin ósmoklasisty

·       Termin klasyfikacji rocznej.

 

 

 

·       2 września 2019r. – 26 czerwca 2020 r.

·       24 stycznia 2020 r.

·       22 stycznia 2019 r.

·       23 – 31 grudnia 2019 r.

·       27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

·       16, 17, 18 marca 2020 r.

·       9 – 14 kwietnia 2020 r.

·       21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

·       22 czerwca 2020 r.

 

 

Spotkania z rodzicami:

·       Zebrania wychowawców klas z rodzicami.

 

 

 

·       Zebrania wychowawców klas z rodzicami plus

pozostali nauczyciele

 

 

·       Zebranie dyrekcji z Radą Rodziców

 

 

 

·       19 września – informacyjne, 23 stycznia – klasyfikacyjne, 8 czerwca – oceny proponowane – wychowawcy klas,

 

·       20 listopada – wszyscy nauczyciele,

·       15 kwietnia – wszyscy nauczyciele

 

 

·       wrzesień 2019 r.,

·       wg potrzeb szkoły

 

Zebrania rady pedagogicznej:

·       Zebrania rady pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2019/2020.

 

·       Rada szkoleniowa „Rozwijanie kompetencji kluczowej uczniów”

 

·

·       Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna.

 

 

·       Rada szkoleniowa (wg potrzeb nauczycieli) – „Procedury bezpieczeństwa w szkole – odpowiedzialność nauczyciela”

 

·       Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna

 

·       Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020.

 

 

 

 

 

·       16 września, 2 października

 

 

 

·       16 października 2019 r.

 

 

 

·       22 stycznia 2020 r.

 

 

·       grudzień 2019

 

 

 

·       22 czerwiec 2020 r.

 

·       czerwiec/lipiec

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

·       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

·       Święto KEN

·       Dzień Wszystkich Świętych.

·       Narodowe Święto Niepodległości

·       Nowy Rok

·       Święto Trzech Króli

·       Święto Pracy.

 

·       Boże Ciało.

·       Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

 

 

 

·       2 września 2019 r.

·       14 października 2019r.

·       1 listopada 2019 r.

·       11 listopada 2019 r.

·       1 stycznia 20120 r.

·       6 stycznia 2020 r.

·       1 maja 2020 r.

 

·       11 czerwca 2020 r.

·       26 czerwca 2020 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

·       31 października – (dzień wolny przed świętem)

·       Egzamin ósmoklasisty – 3 dni

·       2,3 stycznia – (przed świętem)

·       30 kwietnia – (przed świętami majowymi)

·       12 czerwca – ( piątek po Bożym Ciele )

 

·       21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
Uroczystości szkolne i uczniowskie:

·       Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej

·       Dzień Edukacji Narodowej

·       Narodowe Święto Niepodległości

·       Boże Narodzenie

·       Wielkanoc

·       Święto Konstytucji 3 Maja

·       Międzynarodowy Dzień Dziecka

·       Uroczyste zakończenie roku szkolnego

·       Inne wg. potrzeb szkoły i środowiska ujęte w „Planie pracy szkoły”

 

 

·       22 października 2019r.

 

·       15 października

·       12 listopada

·       20 grudnia

·       8 kwietnia

·       30 kwietnia

·       1 czerwca

·       26 czerwca

·       …………..