Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny na rok 2017/2018

w Szkole Podstawowej nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny

w Nowym Sączu.

Zdarzenie – czynność Termin
 

Organizacja roku szkolnego:

·         Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

·         Zakończenie pierwszego semestru.

·         Termin klasyfikacji śródrocznej.

·         Zimowa przerwa świąteczna.

·         Terminy ferii zimowych.

·         Rekolekcje wielkopostne.

·         Wiosenna przerwa świąteczna.

·         Egzaminy gimnazjalne.

·         Termin klasyfikacji rocznej.

 

 

 

·         4 września 2017r. – 22 czerwca 2018r.

·         27 stycznia 2018r.

·         19 stycznia 2018r.

·         23 – 31 grudnia 2017r.

·         12 – 25 lutego 2018r.

·         5, 6, 7 marca 2018r.

·         29 marca – 3 kwietnia 2018r.

·         18,19,20 kwietnia 2018r.

·         czerwiec 2018r.

 

 

Spotkania z rodzicami:

·         Zebrania wychowawców klas z rodzicami plus

pozostali uczący nauczyciele ( w miejsce „otwartych śród”)

 

 

 

 

 

 

·         Zebranie dyrekcji z Radą Rodziców

 

 

 

·         18 września – wychowawcy klas

·         22 – 23 listopada,

·         3-4 stycznia,

·         26 stycznia- wychowawcy – klasyfikacyjne,

·         18-19 kwietnia,

·         czerwiec – oceny proponowane

 

·         ostatni tydzień września,

·         wg potrzeb szkoły….

 

 

Zebrania rady pedagogicznej:

·         Zebrania rady pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2017/2018.

 

·         Rada szkoleniowa „Prawo oświatowe dla nauczycieli w kontekście reformy oświaty ”.

 

·         Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

·         Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej.

 

·         Rada szkoleniowa „Innowacje i eksperymenty pedagogiczne”.

 

·         Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej.

 

·         Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018.

 

 

 

·         1 września, 14 września, …… września,

 

 

·         24 października 2017

 

 

·         listopad 2017r.

 

 

·         25 stycznia 2018r.

 

 

·         marzec 2018r.

 

 

·         czerwiec 2018r.

 

 

·         czerwiec/lipiec

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

·         Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

·         Dzień Wszystkich Świętych.

·         Święto Pracy.

·         Święto Konstytucji Narodowej.

·         Boże Ciało.

·         Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

 

 

 

·         4 września 2017r.

 

·         1 listopada 2017r.

·         1 maja 2018r.

·         3 maja 2018r.

·         31 maja 2018r.

·         22 czerwca 2018r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – Szkoła Podstawowa:

·         2 listopada

·         22 grudnia

·         2 maja

·         4 maja

·         1 czerwca

 

 
 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – Gimnazjum:

·         Egzaminy gimnazjalne – 3 dni

·         2 listopada

·         22 grudnia

·         2 maja

·         4 maja

·         1 czerwca

 

 

 

 

·         18, 19, 20 kwietnia 2018r.

 

 

Mityngi szkolne:

·         28 listopada

·         10 stycznia

·         22 marca

 

 
 

Uroczystości szkolne i uczniowskie:

·         Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej

·         Rocznice wrześniowe

·         Dzień Edukacji narodowej

·         Dzień Papieża Jana Pawła II

·         Narodowe Święto Niepodległości

·         Dzień Wolontariusza

·         Boże Narodzenie

·         Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

·         Wielkanoc

·         Międzynarodowy Dzień Ziemi

·         Święto Konstytucji 3 Maja

·         Międzynarodowy Dzień Dziecka

·         Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 

·         18 października 2017r.

 

·         27 września

·         13 października

·         16 października

·         10 listopada

·         5 grudnia

·         20 grudnia

·         8 – 10 marca

·         28 marca

·         22 kwietnia

·         30 kwietnia

·         czerwiec ……….

·         22 czerwca

 

Reklamy