Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny na rok 2016/2017

w Zespole  Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1

w Nowym Sączu.

Zdarzenie – czynność Termin Uwagi
 

Organizacja roku szkolnego:

·        Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

·        Zakończenie pierwszego semestru.

·        Termin klasyfikacji śródrocznej.

·        Zimowa przerwa świąteczna.

·        Terminy ferii zimowych.

·        Rekolekcje wielkopostne.

·        Wiosenna przerwa świąteczna.

·        Egzaminy gimnazjalne.

·        Termin klasyfikacji rocznej.

 

 

 

·        1 września 2016r. – 23 czerwca 2017r.

·        27 stycznia 2017r.

·        20 stycznia 2017r.

·        23 – 31 grudnia 2016r.

·        30 stycznia – 12 lutego 2017r.

·        22, 23, 24 marca 2017r.

·        13 – 18 kwietnia 2017r.

·        19, 20, 21 kwietnia 2017r.

·        13 czerwca 2017r.

 

 

Spotkania z rodzicami:

·        Zebrania wychowawców klas z rodzicami plus

pozostali uczący nauczyciele ( w miejsce „otwartych śród”)

 

 

 

·        Zebranie dyrekcji z Radą Rodziców

 

 

 

·        16-17 listopada,

·        3-4 stycznia,

·        26 stycznia-klasyfikacyjne,

·        5-6 kwietnia,

·        8 czerwca-oceny proponowane

 

·        15 września,

·        wg potrzeb szkoły….

 
 

Zebrania rady pedagogicznej:

·        Zebrania rady pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2016/2017.

·        Rada szkoleniowa „Mierz wysoko…..”.

·        Szkolenie dotyczące nowego dziennika elektronicznego

·        Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

·        Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej.

·        Rada szkoleniowa „Trudne rozmowy w szkole”.

·        Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej.

·        Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017.

 

 

 

·        07 września, 12 października

 

·        20 października 2016r.

·        7 listopada

 

·        grudzień/styczeń

 

·        25 stycznia

·        ….. lutego 2017r.

 

·        19 czerwca 2017r.

·        czerwiec/lipiec

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

·        Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

·        Święto Edukacji Narodowej.

·        Dzień Wszystkich Świętych.

·        Narodowe Święto Niepodległości.

·        Święto Trzech Króli.

·        Święto Pracy.

·        Święto Konstytucji Narodowej.

·        Boże Ciało.

·        Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

 

 

·        01 września 2016r.

 

·        14 października 2016r.

·        01 listopada 2016r.

·        11 listopada 2016r.

·        06 stycznia 2017r.

·        01 maja 2017r.

·        03 maja 2017r.

·        15 czerwca 2017r.

 

·        23 czerwca 2017r.

 

 
 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – Szkoła Podstawowa:

·        31 października

·        2 maja

·        4 maja

·        5 maja

·        16 czerwca

   
 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – Gimnazjum:

·        Egzaminy gimnazjalne – 3 dni

·        31 października

·        2 maja

·        4 maja

·        5 maja

·        16 czerwca

 

 

 

·        19, 20, 21 kwietnia 2017r.

 

 

 

Reklamy