Konkurs matematyczny

Potyczki matematyczne uczniów klas III

    W Szkole Podstawowej nr 15 już po raz osiemnasty odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny  dla uczniów klas III. Cieszy się on wielkim powodzeniem wśród uczniów  i nauczycieli, bo jak co roku wzięło w nim udział wielu uczestników z dwunastu sądeckich szkół. Młodzi matematycy  wykazywali się wiedzą przy rozwiązywaniu siedmiu zadań tekstowych w ciągu godziny zegarowej za które maksymalnie można było otrzymać 45 punktów. Poziom wiedzy uczniów  był bardzo wyrównany.

Pierwsze miejsce z prawie maksymalną ilością punktów zdobył uczeń Szkoły Podstawowej nr 20 Mateusz Szymański.

Dwa drugie miejsca zdobyli: Miłosz Ciapała za Szkoły Podstawowej nr 2 i Jakub Pietruch ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Trzecie miejsce zajęła Julia Śliwa z Szkoły Podstawowej nr 16. Wręczono także dwa wyróżnienia dla Olgi Jermakowicz ze Szkoły Podstawowej nr 7 i Aleksandry Baczyńskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3. Ufundowane przez organizatorów czyli Szkołę Podstawową nr 15 i Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego nagrody, wręczyła Dyrektor szkoły Jadwiga Kopeć, która pogratulowała zwycięzcom i życzyła młodym matematykom rozwijania swoich uzdolnień i dużo sukcesów.

Reklamy