Kryteria oceniania

Rok szkolny 2018/2019

wymagania edukacyjne kl iii gim wf

tabela sprawności fizycznej dziewcząt iii gimnazjum

tabela sprawności fizycznej chłopcy iii gimnazjum

ogólne wymagania edukacyjne do klasy iii gimnazjum wf

wymagania edukacyjne na poszczególne oceny kl. III gimnazjalna – next move 4

Pozostałe bez zmian

2017

Sposoby sprawdzania_osiągnięć edukacyjnych uczniów z_języka angielskiego. Klasy 4-8 R.Błaszczyk

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania_poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen_klasyfikacyjnych z języka angielskiego klasa 5 Team up_2 R.Błaszczyk

J niemiecki klasa 2 kryteria oceniania

J niemiecki klasa 3 kryteria oceniania

J polski-rozk-gim3-kryteria

PSO fizyka 2

W.Ed.2G matematyka

W.Ed.3G matematyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne z plastyki dla klas IV – VII oraz Gimnazjum

wymagania_matematyka_gimnazjum_1_2_3

 

2016

GIMNAZJUM NR 9

j. angielski

wymagania edukacyjne kl 1 gimnazjum

wymagania edukacyjne kl 2 gimnazjum

wymagania edukacyjne kl 3 gimnazjum

j. polski

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO nowe

Zajęcia artystyczne

zajęcia artstyczne

Biologia

A PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

plastyka

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka gimnazjum

muzyka

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasie I gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania z muzyki kl I gimnazjum. Semestr I

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania z muzyki kl I gimnazjum. Semestr II

zajęcia techniczne

Przedmiotowy system oceniania – zajecia techniczne – klasa III gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania z muzyki kl I gimnazjum. Semestr I

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania z muzyki kl I gimnazjum. Semestr II

j. niemiecki

Jniem_Gim_Aktion_Deutsch_cz_1_Przedmiotowy_system_oceniania

Aha_Neu_podstawowy_klasa 2

Aha_Neu_podstawowy_klasa 3

informatyka

Kryteria oceniania – informatyka

matematyka

Kryteria oceniania w Gimnazjum z MATEMATYKI

j. polski

Kryteria oceniania kl.III

fizyka

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w klasach I

historia

Wymagania edukacyjne z historii

Kryteria oceniania z historii klasa I

Kryteria oceniania z historii klasa II

Kryteria oceniania z historii klasa III

religia

Kryteria ustalania stopni szkolnych z religii

PLAN PRACY Z RELIGII W KLASIE II GIMNAZJUM

Roczny plan wynikowy kl. II gimnazjum

Plan wynikowy – kryteria oceniania 1 gimnazjum

PLAN WYNIKOWY Z RELIGII W KLASIE kl. 3 gimnazjum

WF

Ogólne wymagania kl I-III gim WF

Sprawdzian fizyczny Gim chłopcy WF

Sprawdzian fizyczny Gim dziewczęta WF

Wymagania edukacyjne kl I gim WF

Wymagania edukacyjne kl II gim WF

Wymagania edukacyjne kl III gim WF

Reklamy