Kryteria oceniania

Rok szkolny 2018/2019

wymagania edukacyjne na poszczególne oceny kl. III gimnazjalna – next move 4

Pozostałe bez zmian

2017

Sposoby sprawdzania_osiągnięć edukacyjnych uczniów z_języka angielskiego. Klasy 4-8 R.Błaszczyk

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania_poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen_klasyfikacyjnych z języka angielskiego klasa 5 Team up_2 R.Błaszczyk

J niemiecki klasa 2 kryteria oceniania

J niemiecki klasa 3 kryteria oceniania

J polski-rozk-gim3-kryteria

PSO fizyka 2

W.Ed.2G matematyka

W.Ed.3G matematyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne z plastyki dla klas IV – VII oraz Gimnazjum

wymagania_matematyka_gimnazjum_1_2_3

 

2016

GIMNAZJUM NR 9

j. angielski

wymagania edukacyjne kl 1 gimnazjum

wymagania edukacyjne kl 2 gimnazjum

wymagania edukacyjne kl 3 gimnazjum

j. polski

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO nowe

Zajęcia artystyczne

zajęcia artstyczne

Biologia

A PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

plastyka

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka gimnazjum

muzyka

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasie I gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania z muzyki kl I gimnazjum. Semestr I

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania z muzyki kl I gimnazjum. Semestr II

zajęcia techniczne

Przedmiotowy system oceniania – zajecia techniczne – klasa III gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania z muzyki kl I gimnazjum. Semestr I

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania z muzyki kl I gimnazjum. Semestr II

j. niemiecki

Jniem_Gim_Aktion_Deutsch_cz_1_Przedmiotowy_system_oceniania

Aha_Neu_podstawowy_klasa 2

Aha_Neu_podstawowy_klasa 3

informatyka

Kryteria oceniania – informatyka

matematyka

Kryteria oceniania w Gimnazjum z MATEMATYKI

j. polski

Kryteria oceniania kl.III

fizyka

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w klasach I

historia

Wymagania edukacyjne z historii

Kryteria oceniania z historii klasa I

Kryteria oceniania z historii klasa II

Kryteria oceniania z historii klasa III

religia

Kryteria ustalania stopni szkolnych z religii

PLAN PRACY Z RELIGII W KLASIE II GIMNAZJUM

Roczny plan wynikowy kl. II gimnazjum

Plan wynikowy – kryteria oceniania 1 gimnazjum

PLAN WYNIKOWY Z RELIGII W KLASIE kl. 3 gimnazjum

WF

Ogólne wymagania kl I-III gim WF

Sprawdzian fizyczny Gim chłopcy WF

Sprawdzian fizyczny Gim dziewczęta WF

Wymagania edukacyjne kl I gim WF

Wymagania edukacyjne kl II gim WF

Wymagania edukacyjne kl III gim WF

Reklamy