Wymagania edukacyjne SP 15

Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły

 

Wymagania edukacyjne klasy 1-3

Wymagania edukacyjne klasa 4

Wymagania edukacyjne klasa 5

Wymagania edukacyjne klasa 6

Wymagania edukacyjne klasa 7

Wymagania edukacyjne klasa 8