Lista nauczycieli Gimnazjum

Lista nauczycieli w Gimnazjum Nr 9    2015/2016

 

Basiaga Iwona – pedagog

Błaszczyk Roman – język angielski

Chrobak Aneta – historia, wos

Chruślicka Agnieszka – geografia, przyroda

Dzięga Urszula – historia, wos, wdż

Ekiert Aldona – język angielski

Florek Ewa – język polski

Gębska Agnieszka – język niemiecki

Gondek Adam – informatyka, zajęcia komputerowe

Hajduga Justyna – chemia, przyroda, biologia

Janik Agata – matematyka

Kamińska Iwona – wychowania fizyczne, trener

Gębska Agnieszka – język niemiecki

Kopeć Jadwiga – dyrektor SP 15, fizyka

Marszałek Paweł – edukacja dla bezpieczeństwa

Mężyk Łukasz – wychowanie fizyczne, trener

Mikołajczyk Witosław – wychowanie fizyczne

Mleczko Beata – historia

Piasecki Marek – matematyka

Bogdał Lucyna – język angielski

Śliwa Magdalena – religia

Mirek-Skoczeń Joanna – język polski