Modernizacja kształenia zawodowego w Małopolsce II

 

logoproj 

 

 

Uwaga!

Wraz nowym rokiem szkolnym 2019/2020 rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia w ramach Projektu ,,Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”. Jeżeli chcesz uczestniczyć w zajęciach warsztatowych i indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego, poznać swoje mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe i zaplanować ścieżkę kariery, nie czekaj!

Rekrutacja trwa do 24 września. Wszelkie informacje wraz z kompletem dokumentów do uzupełnienia można uzyskać u koordynatora projektu – Joanny Mirek-Skoczeń oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 1 w Nowym Sączu przystępuje do realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się
w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Projekt polega na stworzeniu Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, tzw. SPInKa,
w szkołach zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza, które biorą udział
w projekcie. Wsparcie będzie miało formę warsztatów oraz indywidualnych spotkań uczniów i rodziców z doradcą zawodowym. Ostatnim etapem będzie przygotowanie Indywidualnego Planu Działania. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu ułatwienie szkołom wspierania uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Standaryzacja doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych ma także na celu dążenie do zapewnienia wysokiego i jednolitego poziomu usług doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz usprawnienie działań doradczych w małopolskich szkołach gimnazjalnych. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas gimnazjalnych.

Wartość projektu z UE: 45 784 998,40 zł

Wartość dofinansowania Partnera Miasta Nowy Sącz z UE: 564  179,41 zł

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

KLAS II i III GIMNAZJUM !!!

Rekrutacja uzupełniająca do Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa) odbędzie się w dniach od 14 do 28 września 2018 r. Wszelkie informacje wraz z kompletem dokumentów do uzupełnienia można uzyskać u koordynatora projektu – Joanny Mirek-Skoczeń.
W załączniku zamieszczam harmonogram zajęć grupowych i spotkań indywidualnych w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019.

Joanna Mirek-Skoczeń

 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROCES REKRUTACJI

DO PROJEKTU SPInKa

  1. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II

Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacyjnego do projektu SPInKa w dniu 22.09.2017r. (Szkolny Punkt Informacji i Kariery).

Lista osób zakwalifikowanych do projektu biorących udział w zajęciach i warsztatach jest dostępna w sekretariacie szkoły oraz u nauczyciela prowadzącego SPInKę – p. Magdaleny Dąbrowa. Informacje dotyczące projektu można uzyskać w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery.

Od 2 października ruszają zajęcia z Doradztwa Zawodowego

w ramach projektu MKZ II. Szczegółowy harmonogram zajęć w rozbiciu na klasy znajduje się na stronie internetowej szkoły

oraz u p. Magdaleny Dąbrowa.

Linki do pobrania:

 

Regulamin_SPINKA aktualny

Harmonogram SPInKi I SEMESTR 2019

Harmonogram SPInKi I SEMESTR

Harmonogram SPInKi II SEMESTR

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin

Zmiana regulaminu

Harmonogram

HARMONOGRAM SPInKa SP 15