Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza

plakat

Regulamin rekrutacji do projektu _0387

(Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu dla ucznia

(Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznia

(Zał. 6 Zakres danych osobowych dla ucznia

harmonogram tablica ogłoszeń SP

harmonogram tablica ogłoszeń Gim 1

Do stypendium:

STYPENDIUM Zał. 3 Oświadczenie o dochodach _0387)

(Zał. 3 STYPENDIUM Oświadczenie o dochodach _0387_poprawiony)

STYPENDIUM (Zał. 4 Oświadczenie o wielodzietności_0387)

STYPENDIUM Instrukcja wypełniania IPREU _0387)

STYPENDIUM ogłoszenie projekt

STYPENDIUM Regulamin rekrutacji do pomocy stypendialnej_0387

STYPENDIUM Zał.1 Formularz o przynanie stypendium _0387)

STYPENDIUM Zał. 2 Oświadczenie Ucznia _0387)

STYPENDIUM Zał.5 IPRE _0387

(Zał. 6 SPRAWOZDANIE STYPENDIALNE)

STYPENDIUM INFORMACJA DLA RODZICÓW

W przypadku problemów z drukowaniem ze strony – proszę pobrać pliki na komputer i otworzyć programem Adobe Reader.

 

Nowy Sącz, 01.09.2017

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 15

W trosce o rozwój, pomoc i jak najlepsze kształcenie Państwa dzieci, Urząd Miasta Nowego Sącza we wrześniu br. rozpoczyna realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”.

W ramach tego projektu pragniemy skupić się na rozwijaniu u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, aby kreować właściwe postawy i umiejętności (kreatywność, innowacyjność oraz pracę zespołową).

W związku z powyższym zachęcam i zapraszam Państwa dzieci do udziału w dodatkowych bezpłatnych zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających wykraczających poza podstawę programową, w obszarze matematyki, przyrody oraz informatyki. Warto podkreślić, że podczas zajęć wykorzystywane będą nowoczesne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Projekt oferuje również pomoc stypendialną w celu wyrównywania dysproporcji edukacyjnych uczniów z gorszą sytuacją materialną.

Z deklaracji uczniów wynika, iż chcą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Tym ważniejszy dla nas jest udział Państwa dzieci w planowanych działaniach. Inwestowanie w proces kształcenia oraz uatrakcyjnianie zajęć edukacyjnych dla uczniów są działaniami koniecznymi, gdyż umożliwiają dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań czy też wyrównywanie dysproporcji pomiędzy uczniami.

Mogą być Państwo dumni, że Wasze dzieci uczęszczają do szkoły w mieście, w którym dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić uczniom jak najlepsze kształcenie
z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania oraz programów zachęcających
i mobilizujących do nauki.

Zapraszam Państwa do zaangażowania i motywowania dzieci do udziału w organizowanych zajęciach.

Liczę na owocną współpracę dla dobra dzieci.

 

 

Dyrektor

mgr inż. Jadwiga Kopeć

Reklamy