Statuty i regulaminy

 

 

Statut-Szkoły Podstawowej nr 15

Statut Miejskiego Przedszkola nr 15

Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9