Terminy rekrutacji

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY DO REKRUTACJI

Klasy pierwsze

  1. Zgłoszenie rodziców kandydata zamieszkałego w obwodzie danej szkoły. Przyjęcie kandydata z urzędu.

do 14 kwietnia 2020r.

 

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

             od 23 kwietnia do 08 maja 2020r. do godz. 15.00

od 14 do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 – postępowanie uzupełniające

 

  1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do

publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 09 maja 2020r. do godz. 15.00

do 20 sierpnia 2020r. do godz. 15.00postępowanie uzupełniające

 

  1. Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10 maja 2020r. do godz. 15.00

21 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 – postępowanie uzupełniające

 

  1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 13 do 17 maja 2020r. do godz. 15.00

     do 28 sierpnia 2020r. do godz. 15.00postępowanie uzupełniające

 

  1. Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

24 maja 2020r. do godz. 15.00

31 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 – postępowanie uzupełniające